Kestävä valinta

Kestävä kehitys – vastuullista yritystoimintaa

Emokonsernimme Bergman & Bevingin tavoin ympäristöpolitiikkamme kertoo halusta kantaa vastuumme luonnon huomioimisesta sekä vaikuttaa kestävän kehityksen toteuttamiseen. Ympäristötyötä tehdään konsernin liikeidean puitteissa, ja se on integroitu kiinteästi osaksi operatiivista toimintaamme. Pyrimme ympäristökysymyksissä kokonaisnäkemykseen työntekijöiden korkean osaamistason kautta ja lisäämällä jatkuvasti ja konserninlaajuisesti tietoutta ympäristövaikutuksista.

YK:n kansainväliset kestävyystavoitteet Kestävän

Kehityksen tukemiseksi konsernissa on analysoitu toteuttamiskeinot Agenda 2030:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi ja tunnistettu ne maailmanlaajuiset kestävyystavoitteet, jotka ovat konsernin toiminnan ja painotusten kannalta olennaisia. Yritysjohtomme on valinnut YK:n tavoitteista seuraavat priorisointikohteet: tasa-arvoisuus, asianmukaiset työolot ja taloudellinen kasvu, kestävä kulutus ja tuotanto sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Tasa-arvo: Toimialamme on perinteisesti miesvaltainen, ja siksi voimme vaikuttaa työpaikkojen monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon
Kestävä kehitys ja tuotanto: Toimialamme tuotanto vaikuttaa ympäristöön kielteisesti. Voimme vähentää näitä vaikutuksia asettamalla vaatimuksia ja kehittämällä tuotteita aktiivisesti.
Ilmastonmuutoksen torjunta: Ilmasto on aikamme suuria kohtalonkysymyksiä. Voimme vähentää toimintamme ilmastovaikutuksia järkevillä kuljetus- ja energiaratkaisuilla. Asianmukaiset työolot ja taloudellinen
kasvu: Toimintamme tukee hyviä työoloja ja taloudellista kasvua.

Painotuksemme

Yksi strategisista tavoitteistamme on tarjota työkaluja ja tarvikkeita ympäristön kestävyyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla, ja sen saavuttamiseksi on laadittu seuraavat määritelmät: Toimenpiteiden painotukset ja Tavoitteiden muotoilu.

Fokusområden för åtgärder och Målformulering.
Työntekijät: Työtekijöiden kehittäminen ja kiinnostuksen herättäminen. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää ja kaikkien on voitava töissä hyvin. Mahdollisimman turvallinen työympäristö. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen on tärkeä edellytys kannattavalle kasvulle.
Kestävä arvoketju: Vastuullinen ostotoimi, joka noudattaa konsernin arvoja liiketoimitaetiikassa, ihmisoikeuksissa, lapsityövoiman ja pakkotyön kieltämisessä sekä oikeudenmukaisten työolojen järjestämisessä.
Materiaalit ja jätteet: Materiaalien kierrätys/uudelleenkäyttö, raaka-aineiden käsittely, resurssitehokkuus ja kiertävät virrat.
Tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus: Osallistava työilmapiiri, jossa hyödynnetään erilaisuus ja jossa kaikilla on mahdollisuuksia. Monimuotoisuus on rikkaus.
Tuoteportfolio: Asiakkailla on oltava mahdollisuus kestävien ja turvallisten tuotteiden valitsemiseen. Innovatiivinen tuotekehitys tukee rakenteiden, materiaalivalintojen, valmistuksen ja käytön kannalta kestävän tuoteportfolion luomisessa. Tuotteet ovat käyttöturvallisia ja oikein merkittyjä.
Ympäristö: Päästöjen minimoiminen ja uudistuvan energian käytön lisääminen kiinteistöissä.

Yhteystiedot kestävää kehitystä koskevissa asioissa

Har ni frågor om Luna Groups hållbarhetsarbete kan ni kontakta Anita Åsedal, Luna AB, tel +46 104 54 74 22.