Alt fraen leverandør

Alt dere trenger

Som nordens største distributør av verktøy og forbuksmateriell, med over 50 000 artikler fra 500 sterke varemerker, kan vi levere alt dere trenger i samme leveranse. Det innebærer at dere kan minske totalkostnadene sammenlignet med å jobbe direkte mot varemerkene

MINSKETOTALKOSTNADENE

Ved å samle dine innkjøp og leveranser hos en samarbeidspartner i stedet for hos flere leverandører, minskes totalkostnadene. Du får færre leveranser å håndtere, lavere bundet lagerkapital og mindre tid brukt på administrasjon. 95 % av våre kunder anser at vi effektiviserer deres innkjøpsprosess.

UTØKETKUNDETILBUD

Med vårt brede sortiment kan du utøke ditt kundetilbud fra å kun levere varemerker og produkter med høy omsetning - til å tilby et bredt sortiment av "long tail-produkter" med høye gevinstmarginer. Ditt salg kan øke. Kort sagt kan vi hjelpe deg til en lønnsom virksomhet selv når du selger produkter med lavt volum og lav etterspørsel.