Pålitelige Leveranser

Rett produkt til rett tid

Våre kunder forventer seg pålitelige leveranser og derfor er leveringssikkerhet en av våre viktigste verdier. Vi jobber målrettet med å innfri dette slik at de aller fleste av våre leveranser kommer på utlovet tid. Dessuten bryter vi forpakninger og sender nettopp det volumet dere trenger for å alltid holde riktig lager. På den måten kan våre kunder minske sine lagere.

Flexible deliveries

FLEKSIBLELEVERANSER

Vi kan levere til din butikk eller direkt til din kunde eksakt når det trengs. Vi tilbyr også leveranser av brutte forpakninger.

Auto store Luna Group

MINSKEDELAGERBEHOV

Ved å tilby direkteleveranser til deres kunder kan vi forenkle deres lagerhåndtering og minske deres lagernivåer. Du kommer også til å kunne redusere lageret ved at vi leverer ofte og til eksakt de kvantiteteme som du trenger.