Lindahl & Nermark

Ackrediterad kalibrering

Tillförlitlig kalibrering av momentverktyg och momentutrustning är en förutsättning för att kunna möta alla krav inom industrisektorn. Med rätt kompetens vid kalibrering av momentverktyg blir du som kund konkurrenskraftig och kvalitetssäker.

Luna Group erbjuder, genom vårt momentlaboratorium på Lindahl & Nermark, kalibrering av momentnycklar och skruvmejslar, momentmätutrustning, alla typer av skruvdragare, momentomvandlare samt el-pneumatiska och hydrauliska högmomentdragare.

Lindahl & Nermarks momentlaboratorium erbjuder kalibrering. Det betyder att ett kalibreringsbevis är direkt eller indirekt spårbart till internationella standarder.

Vi kalibrerar:
•  MOMENTNYCKLAR OCH MOMENTMEJSLAR 0,1 – 2 500 NM
•  MOMENTGIVARE OCH MOMENTMÄTUTRUSTNING 0,5-1500 NM
•  HÖGMOMENTVERKTYG 0,1-10 000 NM (spårbart)

Du kan känna dig säker på att dina verktyg hos oss kalibreras av kompetent personal som har tillgång till utrustning av yppersta klass. Vi kalibrerar inom de toleranser som berörda ISO-standarder ställer upp.

Visste du att cirka hälften av alla momentnycklar som kommer till oss för kalibrering behöver justeras? Det går enkelt att justera större delen av dessa. All kalibrering av momentnycklar sker i enlighet med gällande standard för ISO 6789. Lindahl & Nermark kalibrerar alla fabrikat av momentverktyg. Be gärna om mer detaljerad information!