PålitligaLeveranser

Rätt sak i rätt tid

Våra kunder förväntar sig pålitliga leveranser och därför är leveranssäkerhet ett av våra viktigaste värden. Beviset på det är att 99,85 % av våra leveranser kommer på utlovad tid. Dessutom bryter vi förpackningar och skickar precis de volymer ni behöver för att alltid hålla rätt lager. På så sätt kan våra kunder minska sina lager med 55 %.

Flexible deliveries

FlexiblaLeveranser

Vi kan leverera till din butik eller direkt till din kund exakt när det behövs. Vi erbjuder också leveranser av brutna förpackningar.

Auto store Luna Group

MinskadeLagerbehov

Genom att erbjuda direktleveranser till era kunder kan vi underlätta er lagerhantering och minska era lagernivåer. Du kommer också kunna reducera ditt lager genom att vi levererar ofta och till exakt de kvantiteterna som du behöver.